HEDER Moon Eyes

Suki » HEDER Moon Eyes

  • HEDER Moon Eyes
    HEDER Moon Eyes

Data: 4.03.2007 - 15.11.2018
Matka: Int. Ch. CZAGA z Czarnego Dworu
Ojciec: KS BASKO von der Zista

Interchampion (C.I.B.)
Interchampion (C.I.E.)
Interchampion (C.I.B.T.)
Młodzieżowy Champion Polski
Champion Polski
Champion Austrii
Champion Czeskiej Republiki
Zwycięzca Polski 2009
2 x kwalifikacja na CRUFTS 2009
5x res.CACIB, 7x CACIB, 7x BOB
.............................................................................................

Interchampion Pracy (C.I.T.ec)
Champion Pracy
Próby Pracy - dyplom I stopnia, lokata 1
4x Międzynarodowe Field Trialsy - dyplom I stopnia
4x Międzynarodowy Konkurs Wielostronny - dyplom I stopnia, 2x lok.1
Regionalny Konkurs Wielostronny - dyplom I stopnia, lok.1 
2x Memorial Milana Novotneho - dyplom I stopnia
IKP 2
Memorial Karla Podhajskeho - dyplom I stopnia, lok.4/20, res.CACT
Zkousky Vloh - dyplom I stopnia
Specialni Zkousky Vodni Prace oharu - dyplom I stopnia
Memorial Jitky Hromadove - dyplom II stopnia
Certyfikat Użytkowości Łowieckiej
suka wszechstronnie użytkowa
3x CPC, 2x res.CACT, 2x res.CACIT, 2xCACIT
.............................................................................................
HD-A (wolna od dysplazji stawów biodrowych)
ED-0 (wolna od dysplazji stawów łokciowych)
Certyfikat badania kardiologicznego
EBJ - wolna (non carrier)

Facebook