CZAGA z Czarnego Dworu

14.04.2004 - 21.07.2018Interchampion (C.I.B)
Młodzieżowy Champion Polski
Młodzieżowy Zwycięzca Klubu PL 2005
Zwycięzca Klubu PL 2007
Champion Polski
Champion Rosji
Champion RKF
..........................................................................................
2 x Próby Pracy dyplom I stopnia, lokata 1
Field Trialsy dyplom I stopnia
Konkurs Wielostronny dyplom I stopnia, lokata 1, CPC
Certyfikat Użytkowości Łowieckiej
suka wielostronnie użytkowa
..........................................................................................
HD-A (wolna od dysplazji stawów biodrowych)
EBJ - wolna (non carrier)


                       


BACK