22.08.2015

 Podzimni zkousky - Czechy  
 MARGO Moon Eyes - dyplom 1 stopnia, 297/300 punktów, lokata 2/24 
właściciel/przewodnik: Dominika Pilbauerova

BACK