20.08.2016 Próby Pracy Wyżłów, Wadowice

  PLISZKA Moon Eyes - dyplom 1 stopnia, 100/100, lok. 2/20
właściciel/przewodnik: Piotr Kiszka

PARRO Moon Eyes
- dyplom  1 stopnia, 100/100, lok.3/20
właściciel/przewodnik: Piotr Kość

BACK